National varemærkeregistrering

Beskyt dit brand

IDS Denmark er medlem af Madridaftalen, Madrid-protokollen og Det Europæiske Fællesskab. Varemærkebeskyttelse opnås ved registrering.

Krav til varemærkeregistrering

En varemærkeansøgning skal indgives til kontoret for Intellektuel Ejendom. En fuldmagt er ikke påkrævet. Udenlandske ansøgere har ikke brug for en national registrering.

Procedure for varemærkeregistrering

Ansøgningsprocessen inkluderer en undersøgelse af absolutte grunde; den officielle søgning er blevet efterladt. Tegn, der ikke anses for at være særpræg i undersøgelsen, kan registreres, hvis der bliver opnået særpræg ved brug. Efter undersøgelsen af formaliteter og absolutte grunde offentliggøres ansøgningen om indsigelse i varemærkeregisteret.

Varighed for varemærkeregistrering

En varemærkeregistrering i Danmark er gyldig i 10 år fra datoen for ansøgningen. Registreringen kan forlænges i perioder på 10 år.